I den bästa av världar?

I detsamma som de … satt foten innanför stadsporten, märkte de, att marken började darra under dem. Samtidigt begynte vattnet stiga nere i hamnen, sjudande och sönderslående de förankrade fartygen. Virvelmoln av eld och aska sökte sig ned över gator och torg. Husen störtade samman, taken föllo ned i källrarna, och källrarna vräktes upp ur jorden. Trettiotusen människor av alla åldrar och av bägge könen krossades under ruinerna.

Voltaire skildrar den stora jordbävningen i Lissabon 1755 med satirikerns svepande språk. Han är inte heller ute efter att göra ett samvetsgrant reportage om händelsen, utan vill gå i polemik med überoptimisten Leibniz och visa att vi inte alls lever i den bästa av världar – fasansfulla saker inträffar, och de leder inte alltid till någonting gott. Ibland är ont bara ont.

(Siffrorna han uppger är felaktiga. Jordbävningen krävde runt 100 000 liv, 90 000 i Lissabon och 10 000 annorstädes. Som jordbävningen i Japan i går låg den nära 9 på Richterskalan.)

1700-talets framstegstro och optimism med Leibniz i spetsen får sig alltså en känga, men det får också den då rådande synen på människan som en genomgod varelse. Huvudpersonen i Voltaires roman, Candide (= den rene), blir sviken av sina medmänniskor gång på gång och får bevittna de mest vidriga dåd vi begår mot varandra. Till exempel tömmer en man som Candide är vagt bekant med offrens fickor på guldpengar. De värsta missdåden står dock hjältens mentor för:

Pangloss sökte trösta dem, i det han bevisade för dem att sakernas gång icke kunnat ställa sig annorlunda.
– Ty, sade han, allt det här har inrättats på det allra bästa. Ty när det är jordbävning i Lissabon, så måste den också äga rum där och icke annorstädes. Ty det är omöjligt att tingen äro annorstädes än de äro. Ty allt är visligen inrättat.

[---]

Candide hade träffats av några nedramlande stenar och störtat omkull på gatan. Han blödde och var betäckt av grus och spillror.
– Skaffa mig litet vin och olja, bad han Pangloss, jag tror jag dör.
– Vi måste frånkänna denna jordbävning nyhetens behag, svarade Pangloss. Alldeles liknande skakningar iakttogos i fjol i staden Lima i Sydamerika.

Hände det i Japan så hände det i alla fall inte här, säger världens alla Panglosser. Kanske tänker man själv någonting liknande som hastigast. Vi lever dessutom i en tid utan andrum, och det är lätt hänt att man klumpar ihop händelserna i Japan med allt det fruktansvärda som nu äger rum i världen, stänger av helt.

I skrivande stund kommer jag på att en barndomsvän till mig är bosatt i landet – eller är han i Kiruna på besök hos sin familj? Jag måste ta reda på det. Min fru ringde mig i morse och var orolig över att en av hennes goda vänner kunde ha råkat illa ut …

————————————————-

Internationella Röda Korset har nu öppnat sin hemsida ”Family Links” för att hjälpa till i sökandet efter saknade i katastrofen.

Saknar du en vän eller anhörig? Gå in på http://www.icrc.org/Web/doc/siterfl0.nsf/htmlall/familylinks-japon-eng

 

Om Tobias

Tobias Holmgren, frilansskribent och recensent. Norrländsk läslus med värmländskt postnummer.